Contributors

anyone, anywhere, anytime SOOM!

SOOM

Foundation

Download Center

Bằng việc phát triển và thương mại hóa giải pháp thanh toán trên nền tảng Blockchain 4.0 đầu tiên trên thế giới, SOOM Group sẽ mở ra một chân trời mới cho hệ sinh thái kinh tế dựa trên nền tảng BNS (Business Network Service). Hãy đồng hành cùng SOOM Group ngay hôm nay để chiếm lĩnh cơ hội kinh doanh giữa những làn sóng sáng tạo đầy năng động trong tương lai.

Wallet Download

SMC Wallet launched!

SMC – Ethereum Wallet


Wallet Guide