SOOM 4th Blockchain Ecosystem

Ứng dụng tiềm năng vô hạn của Blockchain vào cuộc sống của bạn

4th Blockchain Ecosystem

Blockchain 4.0 là nền tảng được phát triển bởi SOOM TECH. Dự kiến trong tương lai công nghệ này sẽ được hỗ trợ trên cả môi trường di động với mục tiêu tích hợp Blockchain vào đời sống thực.

SOOM TECH được thành lập tại Singparore và quản lý bởi SOOM Foundation - một tổ chức phi lợi nhuận thành lập ở Thụy Sĩ với mục đích thúc đẩy sự phát triển của công nghệ Blockchain.

4th Blockchain Technology

Thuật toán đồng thuận sáng tạo của SOOM TECH được gọi là Proof-of-Group-Stake, nó không chỉ cho phép khai thác trên môi trường di động mà còn cho phép phát triển các ứng dụng điện thoại thông minh với các tính năng đa dạng dựa trên nền tảng Blockchain an toàn và thiết thực.

BaaS Platform

SOOM TECH sẽ cung cấp giải pháp mang tính toàn diện cho các doanh nghiệp muốn tích hợp công nghệ Blockchain vào hoạt động kinh doanh dịch vụ của họ. Bên cạnh việc cung cấp các dịch vụ liên quan đến BaaS, SOOM TECH cũng sẽ cung cấp các nguồn lực cần thiết để mở rộng nền tảng.

SOOM Coin

SOOM Coin là đồng tiền điện tử được sử dụng trong hệ sinh thái Blockchain 4.0.

Đồng SOOM được phân phối như sau:

Số tiền huy động được sẽ được phân bổ như sau:

SOOM Wallet

Hiện tại Ví SOOM cho phép sử dụng trên cả điện thoại và máy tính, nó đóng vai trò lưu trữ đồng SOOM với phương thức sử dụng dễ dàng và an toàn. Khi nền tảng Blockchain 4.0 trở nên phổ biến, Ví SOOM sẽ được phát triển thành ví All-in-one hỗ trợ các hình thức thanh toán đa dạng nhằm mang đến sự thuận tiện cho cuộc sống hàng ngày của người dùng.

Road Map

 • 2017

 • 2017, 10

  SOOMPAY Office Opening - Seoul

 • 2017, 11

  SOOM Foundation Opening - Switzerland

 • 2017, 12

  4th Blockchain International Conference in Jeju

 • 2018

 • 2018, 01

  R&D Center Opening - Pangyo

 • 2018, 02

  Technology and Service Conference - Macao
  4th Blockchain Technology Conference - Hanoi, Vietnam
  SOOMPAY Technology And Service Seminar - Phnom Penh, Cambodia

 • 2018, 03

  Head Office Opening – Las Vegas, USA
  Branch Office Opening – Tokyo, Japan

 • 2018, 04

  SOOMPAY Technology and Service Seminar – China
  Partnership With Vimo – Vietnam
  Partnership With Visa – Japan
  ICO Submission

 • 2018, 06

  4th Blockchain Technology Conference – China

 • 2018, 07

  Partnership with Lotte – Vietnam

 • 2018. 08

  SOOMPAY Operation in Vietnam

 • 2018. 09

  SOOMPAY Operation in Japan
  Soompay Operation in Russia

 • 2018, 10

  SOOMPAY Operation in Korea

 • 2018, 12

  One Year Anniversary Conference – Jeju
  Introduction of 4th Blockchain in Korea
  SOOMPAY Operation in Cambodia

 • 2019

 • 2019, 01

  Introduction to 4th Blockchain in Japan

 • 2019, 03

  SOOMPAY Operation in Macao

 • 2019, 06

  Introduction of X-POS in China and Japan

 • 2019. 09

  IPO in Australia
  Soompay Operation In The US

 • 2019, 12

  Introduction Of X-POS Worldwide
  International Conference
  Soompay Operation Debut

Image

Ki Eob, Park

Founder

Image

JON Seb, Park

CFO

Image

Brian Um

legal consultant

Image

Mital Malani

developer

Image

Young Uk, Son

CTO

Image

Antoine Guinot

Project manager

Image

Heung Soon, Park

Developer

Image

Hashimoto Yuki

CIO

Image

Sam Yul, Ryu

CMO

Image

Henry Kim

Advisor

Image

Ma Zhen Xuan

Advisor

Image

Piao Cheng Xiong

Advisor

Image

Yong Duk, Park

Advisor

Image

Tina Huang

Advisor

Image

Morita Yoichi

Advisor

Image

Liu Yi Liang

Advisor

Partners

Contact Us