SOOM 4th Blockchain Ecosystem

Ứng dụng tiềm năng vô hạn của Blockchain vào cuộc sống của bạn

4th Blockchain Ecosystem

Blockchain 4.0 là nền tảng được phát triển bởi SOOM TECH. Dự kiến trong tương lai công nghệ này sẽ được hỗ trợ trên cả môi trường di động với mục tiêu tích hợp Blockchain vào đời sống thực.

SOOM TECH được thành lập tại Singparore và quản lý bởi SOOM Foundation - một tổ chức phi lợi nhuận thành lập ở Thụy Sĩ với mục đích thúc đẩy sự phát triển của công nghệ Blockchain.

4th Blockchain Technology

Thuật toán đồng thuận sáng tạo của SOOM TECH được gọi là Proof-of-Group-Stake, nó không chỉ cho phép khai thác trên môi trường di động mà còn cho phép phát triển các ứng dụng điện thoại thông minh với các tính năng đa dạng dựa trên nền tảng Blockchain an toàn và thiết thực.

BaaS Platform

SOOM TECH sẽ cung cấp giải pháp mang tính toàn diện cho các doanh nghiệp muốn tích hợp công nghệ Blockchain vào hoạt động kinh doanh dịch vụ của họ. Bên cạnh việc cung cấp các dịch vụ liên quan đến BaaS, SOOM TECH cũng sẽ cung cấp các nguồn lực cần thiết để mở rộng nền tảng.

SOOM Coin

SOOM Coin là đồng tiền điện tử được sử dụng trong hệ sinh thái Blockchain 4.0.

Đồng SOOM được phân phối như sau:

Số tiền huy động được sẽ được phân bổ như sau:

SOOM Wallet

Hiện tại Ví SOOM cho phép sử dụng trên cả điện thoại và máy tính, nó đóng vai trò lưu trữ đồng SOOM với phương thức sử dụng dễ dàng và an toàn. Khi nền tảng Blockchain 4.0 trở nên phổ biến, Ví SOOM sẽ được phát triển thành ví All-in-one hỗ trợ các hình thức thanh toán đa dạng nhằm mang đến sự thuận tiện cho cuộc sống hàng ngày của người dùng.

Road Map

 • 2017

 • 2017, 10

  SOOMPAY Office Opening - Seoul

 • 2017, 11

  SOOM재단 설립 - 스위스

 • 2017, 12

  4th 블록체인 생태계 국제 컨퍼런스 - 제주도(대한민국)
  SOOM 지갑 초기 버전
  프리세일 시작

 • 2018

 • 2018, 02

  4th 블록체인 생태계 컨퍼런스 - Macao
  4th 블록체인 생태계 컨퍼런스 - 하노이(베트남)

 • 2018, 04

  4th 블록체인 생태계 컨퍼런스 - 베이징(중국)
  4th 블록체인 생태계 컨퍼런스 - 도쿄(일본)

 • 2018, 06

  국제 블록체인 기술 포럼 - 베이징(중국)
  일본 페이루트 모바일 결제 개발 업무제휴(MOU)
  프리세일 마감

 • 2018, 07

  SOOM 지갑 업그레이드 Ⅰ

 • 2018, 08

  IDCM 코인거래소 상장
  국내대학 블록체인 연구 협력 계약(조선대)

 • 2018. 10

  Bitforex 코인거래소 상장

 • 2018. 12

  일본 페이루트 택시 자동 결제 시스템 개발 업무 제휴
  그래메디스(주) 중국, 홍콩, 일본에 커피자판기 모바일 결제모듈 계약 체결(총 규모 약 2만 대 예상)

 • 2018, 4분기

  Test-net 런칭

 • 2019

 • 2019, 1~2분기

  Main-net 출시
  SOOM 지갑 업그레이드Ⅱ
  한국 내 주요 거래소 상장
  숨듀오 기술을 이용한 일본 페이루트 택시 자동 결제 사업 개시

 • 2019, 1~2분기

  Main-net 출시
  SOOM 지갑 업그레이드Ⅱ
  한국 내 주요 거래소 상장
  숨듀오 기술을 이용한 일본 페이루트 택시 자동 결제 사업 개시

Partners

Contact Us